فناوری‌های کاهش انتشار اکسیدهای نیتروژن در گازهای دودکش

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار، گروه تکنولوژی صنایع شیمیایی،آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه اهواز، دانشگاه فنی و حرفه ای خوزستان، ایران

2 دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست

3 گروه محیط زیست/ پژوهشگاه نیرو

چکیده

اکسیدهای نیتروژن یکی از آلاینده‌های مهم هوا هستند که انتشار آنها در اتمسفر باعث تولید آلاینده‌های ثانویه خطرناکی می‌شود. شناسایی انواع روشهای کاهش این آلاینده در دودکش، راهنمای مهمی برای انتخاب روش اثرگذار برای دستیابی به حد مطلوب این آلاینده با توجه به نوع صنعت برای متخصصین است. در این مقاله بر روی روشهای کاهش اکسیدهای نیتروژن در جریان گازهای دودکش مروری انجام شده است. این روشها شامل فرآیندهای شیمیایی مثل اکسیداسیون پلاسمایی و غیرپلاسمایی به کمک یک عامل اکسنده،‌احیاء کاتالیستی و غیرکاتالیستی، پرتودهی الکترونی،‌ فرآیند بیولوژیکی و فرآیندهای جذب فیزیکی روی جاذب جامد و مایع است. این روشها اکسید نیتروژن را از یک جریان گازی جدا و آن را به مواد بی اثر تبدیل می‌کند. این روشها برای صنایعی که از تکنولوژیهای قدیمی استفاده می کنند و آلایندگی بالایی دارد بسیار مؤثر است. عمده فناوریهای معرفی شده در این مقاله جزو چهار روش اصلی با تکنولوژی توسعه یافته یا نزدیک به توسعه یافتگی هستند و قابلیت استفاده در صنایع ایران را دارند.

کلیدواژه‌ها