اثربخشی آموزش های شهروندی بر کارکنان شهرداری بجنورد و تاثیرات آن بر مسؤولیت پذیری اجتماعی و مهارت های اجتماعی و محیط زیستی

محبوبه سلیمان پورعمران؛ مجید فیض عارفی؛ شیما محمدزاده؛ حمیدرضا سوداگر

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/envj.2021.110161

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش شهروندی بر مسئولیت ‌پذیری اجتماعی، مهارت اجتماعی و مهارت زیست ‌محیطی کارکنان شهرداری بجنورد در سال 96 انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش نیمه تجربی از نوع پیش ­آزمون و پس ­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان شهرداری بجنورد به تعداد 810 نفر هست که به روش ...  بیشتر

سنجش تأثیر نفوذ اینترنت بر مصرف انرژی و آلودگی هوا در ایران

ابوالقاسم گل‌خندان؛ سمیه صحرائی

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22034/envj.2021.110864

چکیده
  گسترش میزان استفاده از اینترنت و بالتبع کاهش شکاف دیجیتالی بین کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، بررسی تأثیر این متغیر را بر روی مصرف انرژی و آلودگی هوا در کشورهای درحال ‎توسعه مهم جلوه می‌دهد. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نفوذ اینترنت بر روی مصرف انرژی و انتشار گاز CO2 در ایران با استفاده از داده‌های سری ...  بیشتر

ارزیابی زیستگاه پایکا Ochotona rufescens در حوضه آبخیز آدرشک (استان یزد- شیرکوه)

سمیه اراضی

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، صفحه 31-44

https://doi.org/10.22034/envj.2021.113924

چکیده
  ارزیابی زیستگاه یکی از ارکان مدیریت و حفاظت حیات­ وحش محسوب می­ گردد. در این پژوهش، ارزیابی زیستگاه پایکا (Ochotona rufescens) در حوضه آبخیز آدرشک با استفاده از مدل الگوریتم آنتروپی بیشینه (MaxEnt) انجام شد. مطابق اصول کارتوگرافی از نقشه ژئورفرنس توپوگرافی برای استخراج مرز منطقه، مدل رقومی ارتفاع (Dem) برای تهیه نقشه طبقه ­بندی شده تغییرات ...  بیشتر

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر عملکرد صادرات خاویار ایران

محمد ابراهیمی نژاد

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، صفحه 45-60

https://doi.org/10.22034/envj.2021.114456

چکیده
  جنبش بازاریابی سبز از دهه 1980 به شکلی گسترده مورد توجه شرکت ­ها و مشتریان قرار گرفته است. این شرکت­ ها با تولید و ارائه محصولات دوست­دار محیط زیست به ­دنبال کسب مشروعیت اجتماعی هستند، در حالی که مشتریان به­ دنبال تاثیرگذاری در بینش جامعه به مسایل زیست محیطی هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش صادرکنندگان نسبت به بازاریابی سبز ...  بیشتر

اثرات مخرب کودهای شیمیایی بر طبیعت و موجودات زنده

محمد ابراهیم فراشیانی؛ مرضیه علینژاد؛ سیده معصومه زمانی

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، صفحه 61-68

https://doi.org/10.22034/envj.2021.115609

چکیده
  رشد سریع جمعیت، نیاز به تولیدات کشاورزی و مواد غذایی را افزایش داده و زمینه توسعه فعالیت‌ های کشاورزی را فراهم کرده است. با توجه به محدود بودن زمین جهت کشت، نیاز روز افزون به مواد غذایی تنها با دستیابی به حداکثر بهره‌ وری در واحد سطح و افزایش کیفیت محصول امکان ‌پذیر خواهد بود. کاربرد کودهای شیمیایی و آفت‌ کش‌ها و هم چنین آبیاری از ...  بیشتر

پهنه‌بندی کاربری‌ها بر اساس توان اکولوژیک برای مدیریت اراضی روستای مکیدی

جلیل سرهنگ زاده؛ پرستو پریور

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، صفحه 69-82

https://doi.org/10.22034/envj.2021.118430

چکیده
  امروزه کاربری‌های نامناسب اراضی و بهره‌برداری بی‌رویه و غیر‌اصولی از منابع آب، خاک و پوشش‌گیاهی، عرصه‌های وسیعی از کشور را در معرض تخریب اراضی قرار داده است. لذا ساماندهی کاربری اراضی بر اساس توان اکولوژیکی آن، نقش به سزایی در مدیریت محیط و جلوگیری از تخریب آن در راستای توسعه پایدار دارد. در این پژوهش، آمایش سرزمین روستای مکیدی ...  بیشتر