فناوری‌های کاهش انتشار اکسیدهای نیتروژن در گازهای دودکش

سمانه کمیلی؛ عبداله مصطفائی؛ مرتضی جلالی لیچایی

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22034/envj.2021.130384

چکیده
  اکسیدهای نیتروژن یکی از آلاینده‌های مهم هوا هستند که انتشار آنها در اتمسفر باعث تولید آلاینده‌های ثانویه خطرناکی می‌شود. شناسایی انواع روشهای کاهش این آلاینده در دودکش، راهنمای مهمی برای انتخاب روش اثرگذار برای دستیابی به حد مطلوب این آلاینده با توجه به نوع صنعت برای متخصصین است. در این مقاله بر روی روشهای کاهش اکسیدهای نیتروژن ...  بیشتر

بررسی تغییرات اندازه، تعداد و نوع لکه های زیستگاهی در Google Earth (زابلی- تالاب ماشکید)

سمیه اراضی

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، صفحه 12-22

https://doi.org/10.22034/envj.2021.130385

چکیده
  این پژوهش، با هدف شناسایی و بررسی تغییرات اندازه، نوع و تعداد لکه­های زیستگاهی تالاب ماشکید در سال­های 1389 و 1399 صورت پذیرفته است. بدین­منظور، در فصل بهار 1399، از طریق عملیات میدانی و با مشاهده عینی، لکه­های زیستگاه شناسایی شدند. نقاط کنترل زمینی، با هدف ارزیابی صحت نقشه­های طبقه­بندی نهایی، از طریق ثبت اطلاعات پوشش زمین و ...  بیشتر

تأملی بر رهبری تحول‌گرای سبز بر رفتارهای شهروندی محیط زیستی با نقش میانجی باورهای محیط زیستی و خط مشی‌های سبز

عباسعلی رستگار؛ محمد کشاورز؛ شایان روحانی راد؛ شاهین روحانی راد

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، صفحه 23-36

https://doi.org/10.22034/envj.2021.132206

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول‌گرای سبز بر رفتارهای شهروندی زیست‌محیطی با توجه به نقش میانجی باورهای زیست‌محیطی و خط‌مشی‌های سبز انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 212 نفر از کارکنان شهرداری شیراز است که به روش نمونهگیری در‌ دسترس انتخاب ...  بیشتر

مروری بر روش‌های ذخیره‌سازی زیرزمینی دی‌اکسیدکربن و سازوکار پوش‌سنگ در ذخیره‌سازی دی‌اکسیدکربن

رضا فتحی؛ امیرحسین سیاح زاده

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، صفحه 37-49

https://doi.org/10.22034/envj.2021.133458

چکیده
  رشد روزافزون جمعیت نیاز به انرژی به‌ویژه استفاده از منابع فسیلی را افزایش داده که درنتیجه دی‌اکسیدکربن در اتمسفر را که نوعی گاز گلخانه‌ای است چندین برابر کرده و منجر به افزایش گرمایش جهانی شده، این گرمایش جهانی می‌تواند زیستگاه‌های گیاهان و حیوانات را به خطر انداخته و الگوهای آب و هوا را دست‌‌خوش تغییرات کند و نتیجه آن وقوع سیل، ...  بیشتر

بررسی آثار محیط زیستی انتشار آلاینده ها بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص توسعه انسانی کشورهای منتخب نفتی

ویدا ورهرامی؛ فتانه کولیوند

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، صفحه 50-62

https://doi.org/10.22034/envj.2021.138519

چکیده
  هدف این مطالعه، برآورد الگوی رشد اقتصادی درونزا و لحاظ اثر سلامت نیروی انسانی بررشد اقتصادی به صورت غیرمستقیم از طریق تأثیری که آلودگی محیط زیستی بر سلامت نیروی انسانی به جای می­گذارد، می‌باشد. در این پژوهش برای بررسی اثر سلامت نیروی انسانی بر رشد اقتصادی، از یک الگوی اقتصاد سنجی، با بهره­گیری از روش داده­های تابلویی برای کشورهای ...  بیشتر

بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیستی و مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک

سمانه باقری

دوره 6، شماره 72 ، تیر 1400، صفحه 63-78

https://doi.org/10.22034/envj.2021.135092

چکیده
  توسعه مالی از اهداف کشورهاست. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست و مصرف انرژی با روش گشتاور تعمیم یافته، حداقل مربعات پویا و حداقل مربعات معمولی تعدیل شده در کشورهای عضو اوپک در دوره 2018-1992 می‌پردازد. کشور ایران دارای مزیت نسبی در مصرف انرژی است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می‌یابد. مطابق با نتایج ...  بیشتر