1-   در صفحه اصلی سایت از قسمت ورود به سامانه، گزینه ثبت نام را انتخاب کنید.

2-   وارد کردن اطلاعات شخصی در فرم ثبت نام (تکمیل گزینه های ستاره دار ضروری می باشد).

3-   رمز ورود به سایت برای شما ایمیل خواهد شد. 

4-   مجدداً در صفحه اصلی سایت گزینه ورود به سامانه را انتخاب و با نام کاربری و رمز ارسال شده وارد صفحه شخصی خود شوید.

5-    گزینه ارسال و پیگیری مقاله را انتخاب کنید.

6-    گزینه ارسال مقاله جدید.

7-    اطلاعات مربوط به مقاله را در کادرهای مربوط به خود وارد کنید و در مرحله تکمیل ارسال مقاله روی دکمه ارسال مقاله کلیک کنید.