جغرافیای طبیعی
سنجش پتانسیل ذخیره‌سازی کربن توسط درختان شهری (مطالعه موردی: شهر همدان)

کامران شایسته؛ شیوا غریبی؛ فرهاد فیضی

دوره 6، شماره 74 ، دی 1400، ، صفحه 23-34

https://doi.org/10.22034/envj.2022.317420.1164

چکیده
  شهر دارای پوشش ناهمگنی از زیرساخت­ های سبز و خاکستری است. زیرساخت­ های سبز از جمله پوشش درختی به عنوان ذخایر کربن عمل می­ کنند. روش‌های مختلفی جهت برآورد مقدار ترسیب کربن توسط درختان وجود دارد که هرکدام از روش‌ها وابسته به زمان، هزینه و نوع منطقه مورد­ مطالعه است. جهت تهیه نقشه پوشش درختان در مقیاس شهر همدان با مساحت 74 کیلومتر ...  بیشتر

جغرافیای طبیعی
ارزیابی روند تخریب اراضی جنگلی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (مورد مطالعه: جنگل های فندقلو شهرستان نمین)

فرهاد جوان؛ حسن حسنی مقدم؛ حسن ترابی

دوره 5، شماره 69 ، آبان 1399، ، صفحه 63-74

https://doi.org/10.22034/envj.2020.181314

چکیده
  شهرستان نمین در استان اردبیل دارای اراضی وسیعی از گونه­های جنگلی فندقلو است. بنابراین هدف از این تحقیق، ارزیابی روند تخریب اراضی جنگل­ های فندقلو در شهرستان نمین با استفاده از تصویر ماهواره­ای LANDSAT  سنجنده +ETM در سال 1386 و تصویر سنجنده OLI مربوط به سال 1396 است. پس از انجام پیش ­پردازش­ های لازم، به منظور بالا بردن قدرت تفکیک مکانی ...  بیشتر