اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

 • مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی مجله و دارای جنبه آموزشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان محترم باشد.
 •  مقالات یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور به طور هم ‌زمان ارسال شده باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره ها، همایش ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.
 • مقالات دریافتی توسط هیئت تحریریه با همکاری متخصصان امر داوری می گردد و در صورت تصویب با رعایت نوبت به چاپ می­ رسد.

 • مجله در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های دریافتی آزاد است.

 • اصلاح و خلاصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می شود و مسئولیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است. نویسنده‌، مسئول محتوای علمی و فنی مقاله است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.
 • اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 • در صورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر  با شماره و اطلاعات کامل منبع مذکور ارجاع داده شود.
 • مقاله ارسال شده به مجله، تا زمان انتشار به عنوان امانت نزد دفتر مجله خواهد بود.
 • ترتیب چاپ مقالات طبق ضوابط خاص مجله است و به ارزش علمی مقاله و یا شخصیت نویسندگان بستگی ندارد.

 • استفاده از مندرجات مجله با ذکر مآخذ آزاد است.

 وظایف سردبیر

 • سردبیر امور هدایت و نظارت بر سیاستهای  نشریه را بر عهده دارد و نیز مسئول حفظ کیفیت نشریه از لحاظ ادبی و علمی است. نخستین وظیفه سردبیر و اعضای هیئت تحریریه، اطمینان از صحت، دقت و رعایت انصاف در داوری آثار است.
 • سردبیر باید ارزیابی خود را از مقالات دریافتی بدون دخالت نظر شخصی و محتوای فکری خود، همچنین عدم توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی یا گرایشات سیاسی ارائه دهد.

وظایف نویسندگان

۱- ارائه مقالات علمی مطابق فرمت و معیارهای اعلام شده

نویسندگان مقالات را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد  مجله محیط زیست و توسعه فرابخشی آماده نمایند. روش و فرمت به کار رفته در مقاله با دقت  انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از بیان موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ­ای و شخصی، نژادی و مذهبی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود.


۲- اصالت مقاله ارائه شده

مقالات ارائه شده توسط نویسندگان باید از نتایج تحقیقاتی  نویسنده (ها)ی ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

۳.  عدم انتشارهمزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرفته و چاپ شده

 ارائه هم زمان یک مقاله به چند نشریه و یا مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف قوانین است. در این مورد در سامانه عنوانی وجود دارد که نویسنده مسئول باید آنرا علامت بزند و تضمین کند که مقاله به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.

۴. ذکر ارجاع‌دهی مناسب

ارجاع دهی شامل ذکر کلیه کتاب ها، نشریات و پایگاه های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در بخش مراجع (منابع) است.

۵. ذکر نویسنده مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط

نویسنده مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است.  اسامی سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می شوند و نویسنده اصلی مقاله باید نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از نویسندگان مقاله اطمینان حاصل کند. همچنین کلیه نویسندگان مقاله را مطالعه و نسبت به ارائه آن به مجله محیط زیست و توسعه فرابخشی موافق باشند. 

۶. ذکر پشتیبان های مالی

نویسندگان باید تمامی پشتیبان های مالی پژوهش خود را که نتایج آن منجر به ارائه مقاله شده است معرفی نمایند.

۷- اعلام وجود خطاهای اساسی در مقالات

نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

وظایف داوران

۱-کمک به تصمیم گیری هیات تحریریه مجله

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند

 ۲- سرعت عمل

داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است

داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است

   ۳-  محرمانه بودن اطلاعات

کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد .

   ۴-  داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

  داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی، نژادی، مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری نماید.

۵-  درج منابع استفاده شده در مقاله

 توجه به منابع (مراجع) استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه (لیست منابع) همراه باشد.

۶- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی

داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی بایست برای داوری قبول نمایند.