تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 103
تعداد نویسندگان 197
تعداد مشاهده مقاله 76,902
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 31,315
نسبت مشاهده بر مقاله 746.62
نسبت دریافت فایل بر مقاله 304.03
تعداد مقالات ارسال شده 237
تعداد مقالات رد شده 82
درصد عدم پذیرش 35
تعداد مقالات پذیرفته شده 92
درصد پذیرش 39
زمان پذیرش (روز) 107
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 318

فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی وابسته به پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست بوده و به صورت فصلی منتشر می گردد. این فصلنامه به انتشار مقاله هایی در زمینه های مختلف محیط زیست از جمله: آلودگی های محیط زیست، اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، آموزش ترویج و مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی، طراحی و ارزیابی محیط زیست، حقوق محیط زیست و ... می پردازد.

 

 "دسترسی به مقالات این سایت آزاد است و دانلود مقالات از سایت فصلنامه رایگان می باشد"

"این فصلنامه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

تمامی مقالاتی که به این نشریه ارسال می شوند با استفاده از سامانه "همیاب" مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 7، شماره 76، تیر 1401 

سنجش نگرش ساکنان شهری در زمینه مدیریت مواد زائد جامد شهری (مطالعه موردی شهر شهرکرد)

صفحه 1-10

10.22034/envj.2022.151267

رسول زمانی احمدمحمودی؛ نسرین قرهی؛ سمیرا بیاتی؛ حجت الله خدری غریب‌وند؛ مهناز امینی؛ فاطمه اسدی


ابر واژگان