تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 97
تعداد نویسندگان 185
تعداد مشاهده مقاله 69,302
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 29,526
نسبت مشاهده بر مقاله 714.45
نسبت دریافت فایل بر مقاله 304.39
تعداد مقالات ارسال شده 217
تعداد مقالات رد شده 76
درصد عدم پذیرش 35
تعداد مقالات پذیرفته شده 88
درصد پذیرش 41
زمان پذیرش (روز) 106
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 313

فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی وابسته به پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست بوده و به صورت فصلی منتشر می گردد. این فصلنامه به انتشار مقاله هایی در زمینه های مختلف محیط زیست از جمله: آلودگی های محیط زیست، اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، آموزش ترویج و مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی، طراحی و ارزیابی محیط زیست، حقوق محیط زیست و ... می پردازد.

 

 "دسترسی به مقالات این سایت آزاد است و دانلود مقالات از سایت فصلنامه رایگان می باشد"

"این فصلنامه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

تمامی مقالاتی که به این نشریه ارسال می شوند با استفاده از سامانه "همیاب" مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 7، شماره 75، اردیبهشت 1401 

ابر واژگان