تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 118
تعداد نویسندگان 232
تعداد مشاهده مقاله 90,397
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 35,810
نسبت مشاهده بر مقاله 766.08
نسبت دریافت فایل بر مقاله 303.47
تعداد مقالات ارسال شده 276
تعداد مقالات رد شده 118
درصد عدم پذیرش 43
تعداد مقالات پذیرفته شده 110
درصد پذیرش 40
زمان پذیرش (روز) 111
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 319

فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی وابسته به پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست بوده و به صورت فصلی منتشر می گردد. این فصلنامه به انتشار مقاله هایی در زمینه های مختلف محیط زیست از جمله: مهندسی محیط زیست، آلودگی های محیط زیست، ارزیابی محیط زیست، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها و اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی می پردازد.

 

 "دسترسی به مقالات این سایت آزاد است و دانلود مقالات از سایت فصلنامه رایگان می باشد"

"این فصلنامه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

تمامی مقالاتی که به این نشریه ارسال می شوند با استفاده از سامانه "همیاب" مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 7، شماره 78، دی 1401 

ابر واژگان