تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 110
تعداد نویسندگان 207
تعداد مشاهده مقاله 85,826
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 34,025
نسبت مشاهده بر مقاله 780.24
نسبت دریافت فایل بر مقاله 309.32
تعداد مقالات ارسال شده 262
تعداد مقالات رد شده 102
درصد عدم پذیرش 39
تعداد مقالات پذیرفته شده 98
درصد پذیرش 37
زمان پذیرش (روز) 110
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 318

فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی وابسته به پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست بوده و به صورت فصلی منتشر می گردد. این فصلنامه به انتشار مقاله هایی در زمینه های مختلف محیط زیست از جمله: آلودگی های محیط زیست، اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، آموزش ترویج و مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی، طراحی و ارزیابی محیط زیست، حقوق محیط زیست و ... می پردازد.

 

 "دسترسی به مقالات این سایت آزاد است و دانلود مقالات از سایت فصلنامه رایگان می باشد"

"این فصلنامه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

تمامی مقالاتی که به این نشریه ارسال می شوند با استفاده از سامانه "همیاب" مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 7، شماره 77، آبان 1401 

کاربرد گیاهان در حذف آلاینده‌های نفتی

صفحه 13-31

10.22034/envj.2022.160906

محدثه فریدونی؛ منا صراحی نوبر؛ خدیجه کیارستمی


ابر واژگان