تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 103
تعداد نویسندگان 197
تعداد مشاهده مقاله 73,281
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 30,470
نسبت مشاهده بر مقاله 711.47
نسبت دریافت فایل بر مقاله 295.83
تعداد مقالات ارسال شده 222
تعداد مقالات رد شده 77
درصد عدم پذیرش 35
تعداد مقالات پذیرفته شده 91
درصد پذیرش 41
زمان پذیرش (روز) 107
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 314

فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی وابسته به پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست بوده و به صورت فصلی منتشر می گردد. این فصلنامه به انتشار مقاله هایی در زمینه های مختلف محیط زیست از جمله: آلودگی های محیط زیست، اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، آموزش ترویج و مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی، طراحی و ارزیابی محیط زیست، حقوق محیط زیست و ... می پردازد.

 

 "دسترسی به مقالات این سایت آزاد است و دانلود مقالات از سایت فصلنامه رایگان می باشد"

"این فصلنامه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

تمامی مقالاتی که به این نشریه ارسال می شوند با استفاده از سامانه "همیاب" مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 7، شماره 76، تیر 1401 

سنجش نگرش ساکنان شهری در زمینه مدیریت مواد زائد جامد شهری (مطالعه موردی شهر شهرکرد)

صفحه 1-11

10.22034/envj.2022.151267

رسول زمانی احمدمحمودی؛ نسرین قرهی؛ سمیرا بیاتی؛ حجت الله خدری غریب‌وند؛ مهناز امینی؛ فاطمه اسدی


ابر واژگان