تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 93
تعداد نویسندگان 173
تعداد مشاهده مقاله 62,869
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 25,560
نسبت مشاهده بر مقاله 676.01
نسبت دریافت فایل بر مقاله 274.84
تعداد مقالات ارسال شده 212
تعداد مقالات رد شده 75
درصد عدم پذیرش 35
تعداد مقالات پذیرفته شده 82
درصد پذیرش 39
زمان پذیرش (روز) 104
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
تعداد داوران 310

فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی وابسته به پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست بوده و به صورت فصلی منتشر می گردد. این فصلنامه به انتشار مقاله هایی در زمینه های مختلف محیط زیست از جمله: آلودگی های محیط زیست، اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، آموزش ترویج و مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی، طراحی و ارزیابی محیط زیست، حقوق محیط زیست و ... می پردازد.

 

 "دسترسی به مقالات این سایت آزاد است و دانلود مقالات از سایت فصلنامه رایگان می باشد"

"این فصلنامه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

تمامی مقالاتی که به این نشریه ارسال می شوند با استفاده از سامانه "همیاب" مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 7، شماره 75، اردیبهشت 1401 

ابر واژگان