داوران گرامی ضمن تشکر از همکاری ارزشمند شما با این نشریه، میتوانید برای اطلاع از نحوه داوری مقالات به راهنمای داوران مراجعه نمایید. 

 

ملاحظات اخلاقی برای داوران
  • محرمانه بودن اطلاعات مقاله باید در تمامی زمینه ها رعایت شود و فرآیند بررسی مقاله باید به صورت ناشناس انجام شود.
  • داوران باید مقالات را در زمان مناسب قضاوت کنند و تیم تحریریه را در تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله یاری نمایند.
  • پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشر شده به صورت فرم داوری و در قسمت نظرات برای نویسنده و ویراستار ارائه شود.
  • داوران باید از قضاوت مقالات دارای تضاد منافع خودداری کنند و هرگونه تضاد منافع را در اسرع وقت گزارش کنند.
  • قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید بر اساس نظرات تخصصی و عینی باشد.

ثبت سوابق داوری نشریه محیط زیست و توسعه پایدار در پایگاه داوری Web of Science (publons)

در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیتها و سوابق داوری نشریه محیط زیست و توسعه پایدار از شما داور گرامی خواهشمند است لینک صفحه پروفایل Web of Science خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام در Web of Science (publons)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com   فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.


اسامی داوران نشریه در سال 1401 
نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی Publons
یوسف عظیمی   Publons (WOS)
منا ایزدیان عضو هیأت علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار Publons (WOS)
رویا موسی زاده   Publons (WOS)
علی جهانی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار Publons (WOS)
جواد رمضانی استادیارعضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

Publons (WOS)

محمدرضا فرزانه عضو هیات علمی گروه مهندسی محیط زیست و پایش آلاینده ها پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

Publons (WOS)

بهاره  عظیمی   Publons (WOS)
سید علی جوزی استاد گروه محیط زیست دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال Publons (WOS)
باقر نظامی بلوچی عضو هیات علمی Publons (WOS)
فرهاد حسینی طائفه عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار Publons (WOS)
حمید سرخیل دانشیار سابق پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
وعضوهیات علمی فعلی دانشکاه خوارزمی
Publons (WOS)
بهزاد رایگانی عضو هیات علمی گروه ارزیابی مخاطرات، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران Publons (WOS)
فراهم احمدزاده دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی تهران Publons (WOS)
عباس عاشوری رییس اداره تالاب حفاظت محیط زیست گیلان Publons (WOS)
علی فرهادی محلی گروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامس واحد گرگان،گرگان ، ایران  Publons (WOS)
حسین ملکوتی دانشگاه هرمزگان  Publons (WOS)
الهام شفائی مقدم گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان Publons (WOS)
جلیل بادام فیروز استادیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار Publons (WOS)
علیرضا رحمتی   Publons (WOS)
سمیه علیجانی گروه محیط زیست پژوهشگاه نیرو Publons (WOS)
دردانه آقاجانی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار Publons (WOS)
اسماعیل کرمی دهکردی دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی / دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس Publons (WOS)
محبوبه سلیمان پورعمران استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران Publons (WOS)
بابک مرادی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی Publons (WOS)
مریم رضائیان   Publons (WOS)
مریم بیرانوندزاده معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد لرستان Publons (WOS)
مصطفی عبادی گروه زیست شناسی گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان Publons (WOS)
مرضیه حمیدزاده سرپرست پروژه پژوهش و فناوری پتروشیمی Publons (WOS)
محمدحسین صیادی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند Publons (WOS)
نوشین سجادی استادیار دانشگاه آزاد  اسلامی ، واحد تهران شمال ، تهران ، ایران Publons (WOS)
مریم فروزد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. Publons (WOS)
علی شهیدی عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند Publons (WOS)
سید قاسم قربان زاده زعفرانی عضو هیأت علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار Publons (WOS)
امین پاداش استادیار گروه محیط زیست ، جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف Publons (WOS)
مجید عباس پور استاد دانشگاه صنعتی شریف Publons (WOS)
بهناز مرادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند Publons (WOS)
سحر رضایان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود Publons (WOS)
سعید مظلومیان گروه آموزشی محیط زیست، دانشگاه پیام نور شیراز Publons (WOS)
مهدی نوری پور گروه مدیریت و توسعه روستایی دانشگاه یاسوج Publons (WOS)
سمانه باقری دانشگاه یزد Publons (WOS)
مهدی صادقی شاهدانی استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران Publons (WOS)
محسن میرزائی شهرکرد میر آباد Publons (WOS)
مژگان میرزایی دانشجوی دکتری محیط‌زیست-دانشگاه ملایر.ایران. Publons (WOS)
سعید کریمی هیات علمی Publons (WOS)
امیررضا اصنافی دانشگاه شهید بهشتی Publons (WOS)
طاهره اردکانی دانشگاه اردکان Publons (WOS)
عبدالرحمن میرزاخانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین Publons (WOS)
سبحان طیبی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران Publons (WOS)
مهرداد پویا دانشگاه بوعلی سینا Publons (WOS)
اردوان زرندیان   Publons (WOS)
یداله دادگر عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی Publons (WOS)
بهاره عظیمی   Publons (WOS)
فوزیه بیگ محمدی دانشجوی دکتری محیط زیست- دانشگاه ملایر Publons (WOS)
مژگان زعیم دار مدیرگروه علوم ومهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد تهران شمال Publons (WOS)
مهرداد میر سنجری دانشگاه ملایر Publons (WOS)
نسرین حسن زاده عضو هیات علمی دانشگاه ملایر، آلودگی محیط زیست Publons (WOS)
رومینا سیاح نیا گروه برنامه ریزی و طراحی محیط، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Publons (WOS)
غلامرضا نبی بیدهندی دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست Publons (WOS)
بهمن شمس عضو هیات علمی دانشگاه اراک Publons (WOS)
صابر قاسمی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس Publons (WOS)
بهروز بهروزی راد باز نشسته سازمان حفاظت محیط زیست Publons (WOS)
سید علیرضا حاجی سید میرزا حسینی عضو گروه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران Publons (WOS)
روانبخش شیردم دانشیار پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار Publons (WOS)
احد ستوده استادیار گروه محیط زیست دانشگاه یزد Publons (WOS)
اشکان اژدری مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور Publons (WOS)
الهه پورکریمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار Publons (WOS)
محمدحسن ملکی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و امور اداری و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران Publons (WOS)
اسمعیلی فضل اله استادیار گروه جغرافیاوبرنامه‌ریزی روستایی- دانشگاه پیام نور، تهران. Publons (WOS)