نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

گروه محیط زیست، پژوهشگاه نیرو

چکیده

در این مطالعه مروری بر انواع روش ­های کاهش مقدار تولید اکسیدهای نیتروژن در سیستم ­های احتراقی ساکن در حین احتراق انجام شد.مزایا و معایب این روش ­ها و نحوه اثرگذاری آن ها تبیین شد. تغییر نوع سوخت، استفاده از هوای اضافی کم تر، بهینه سازی احتراق، مرحله سازی احتراق، وارد کردن جریان مواد ثانویه به محفظه احتراق به منظور کاهش دمای بیشینه، کاهش مقدار اکسیژن در دسترس، احیاء اکسیدهای نیتروژن به مولکول نیتروژن، تغییر نوع احتراق به واکنشی کاتالیستی جزو انواع راه­هایی است که میزان اکسیدهای نیتروژن را در خروجی مشعل کم می­ کند. هر سیستم احتراقی با توجه به ویژگی­ های منحصر به خودش قابلیت استفاده از یک یا چند روش را دارد که می‌تواند تا 70% میزان اکسیدهای نیتروژن را کاهش دهد البته میزان کاهش اکسیدهای نیتروژن به پارامترهای متعددی از جمله: نوع سوخت، فناوری احتراق، شرایط عملیاتی، ویژگی های فرآیندی، امکان نصب تجهیزات جدید، مشخصات گازهای احتراق، حد مجاز آلاینده، اثرات جانبی آلاینده،‌ ایمنی عملیات و قابلیت اطمینان بخشی فرآیند و هزینه‌ها وابسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. A. A.Basfar, O. I. Fageeha, K.Noushad, C. Andrzej, L.Janusz, P.Andrzej, Z.Zbigniewand W. Jerzy,  A review on electron beam flue gastreatment (EBFGT) as a multicomponent air pollution control technology, Nukleonika ;55(3), 2010, pp. 271−277.
 2. www.iea.org/t&c, International Energy Agency, energy and air pollution, 2016.
 3. www.epa.org, EPA technical report, Nitrogen Oxides (NOx), Why and How They Are Controlled, 1999, EPA-456/F-99-006R
 4. www.epa.org, J. R. Richards, Control of Nitrogen Oxides Emissions, EPA Contract No. 68D99022, 2000.
 5. Y. Sonia , S. R. Edward, R. T. Margaret and A. H. David, Technology Innovations and Experience Curves for Nitrogen Oxides Control Technologies, Journal of the Air & Waste Management Association, 55:12,2005, pp. 1827-1838.
 6. D. Popp, Exploring LinksBetween Innovation and Diffusion: Adoption of NOX Control Technologies at US Coal-fired Power Plants, Environ Resource Econ, 45, 2010, pp. 319–352. DOI 10.1007/s10640-009-9317-1
 7. K. Skalska, J. S. Miller, S.Ledakowicz, Trends in NOx abatement: A review, Science of the Total Environment, 408, 2010, pp. 3976–3989.
 8. www.epa.org, S. Tavoulareas, J.Wojciech, Multipollutant Emission Control Technology Options for Coal-fired Power Plants, EPA-600/R-05/03, 2005.
 9. Working Group on Strategies and Review, Fiftieth session,  September 2012 Guidance document on control techniques for emissions of sulphur, NOx, VOCs and dust (Including PM10, PM2.5 and black carbon) from stationary sources, Informal document to revised Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone.
 10. K. Sewon, L.Changyeop, K.Minjun, Low NOx Combustion Technology for Minimizing NOx, International Scholarly and Scientific Research & Innovation,  8(12), 2014 , scholar.waset.org/1307-6892/9999808
 11. Kh. Kareem, E.Yehia, M.EL-KassabyMohamed,Toward lower gas turbine emissions: Flameless distributed combustion, Renewable and Sustainable Energy Reviews 67, 2017, pp.1237–1266.
 12. W. Timothy, Burner technology for single digit NOx emission in boiler applications, Presented at the CIBO NOx Control XIV Conference San Diego2001.