پهنه بندی با روش تفسیر چشمی در Google Earth (مطالعه موردی: منطقه لیپار، چابهار)

سمیه اراضی

دوره 5، شماره 68 ، مرداد 1399، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22034/envj.2020.126179

چکیده
  پهنه­ بندی یک روش کاملا مقبول برای دور نگه­ داشتن طبیعت­ گردان از مناطق حساس و ارزشمند اکولوژیک محسوب می ­شود. در این پژوهش، با در نظر گرفتن اهدافی چون؛ معرفی و امکان ­سنجی منطقه لیپار برای توسعه گردشگری، حفاظت از تنوع­ زیستی منطقه و ارزیابی قابلیت ­های نرم ­افزار Google Earth و روش تفسیر چشمی در شبیه ­سازی مناطق، به پهنه ...  بیشتر

شناسایی حیات وحش دارویی حوضه آبخیز آدرشک و تهیه نقشه پراکنش آن ها (استان یزد- شیرکوه)

سمیه اراضی

دوره 5، شماره 67 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 1-16

چکیده
  گونه ­های مختلف حیات ­وحش خدمات زیادی فراهم می ­سازند. بر همین اساس، در این پژوهش به مطالعه شناسایی حیات ­وحش دارای ارزش دارویی حوضه ­آبخیز آدرشک و تهیه نقشه پراکندگی آن­ ها پرداخته شد. بدین ­منظور، در بهار و تابستان سال 1398، از طریق بازدیدهای میدانی و روش ترانسکت خطی تصادفی، شناسایی حیات­ وحش زیستگاه انجام گرفت و برای ...  بیشتر