بررسی تاثیر واحدهای زمین شناسی بر تجمع فلزات سنگین بر منابع آب و خاک منطقه عبداله گیو(جاده قوچان-نیشابور) استان خراسان رضوی

محمد ابراهیم فاضل ولی پور؛ هانیه سادات حسینی

دوره 7، شماره 75 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 18-28

https://doi.org/10.22034/envj.2022.149130

چکیده
  با توجه به اهمیت آلودگی منابع خاک و آب و تاثیر آنها برسلامت انسان و زنجیره غذایی، تحقیق حاضر به نقش فلزات سنگین در خاک و آب منطقه عبدالله گیو واقع درجاده قوچان- نیشابور، استان خراسان رضوی می پردازد. در این تحقیق تعداد10 نمونه از منبع آبی و20 نمونه ازخاک های سطحی منطقه از عمق 10 تا 20 سانتی متری برداشت گردید و پس ازآماده سازی و آنالیز از لحاظ ...  بیشتر

ارزیابی زیست محیطی
بررسی تأثیر معدن مس بوانات بر محیط زیست منطقه

خداکرم شکری؛ مجید شبان

دوره 5، شماره 67 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 65-75

https://doi.org/10.22034/envj.2020.181147

چکیده
  ضایعات حاصل از معدنکاری، از خطرناک­ترین آلاینده ه­ای محیط­ زیست هستند که در صورت عدم حذف آن­ها ضمن ورود به آب­ های سطحی و زیرزمینی، موجب تشکیل کمپلکس ­های سمی شده و خطرات بالقو­ای را برای انسان و اکوسیستم ­های زیست­ محیطی ایجاد می کنند. چون سنگ معدن قسمت کوچکی از حجم کل مواد معدنی شده را تشکیل می ­دهد، معادن مقدار زیادی ...  بیشتر