حقوق محیط زیست
بررسی روند تکاملی مدل حاکمیّت محیط‌زیستی در ایران

ساجده صفی‌خوانی؛ ارشک حلی‌ساز

دوره 8، شماره 82 ، بهمن 1402، ، صفحه 89-107

https://doi.org/10.22034/envj.2023.393899.1288

چکیده
  بررسی علت شکست سیاست‌های محیط‌زیستی حکومت‌ها، مستلزم شناخت روند تکاملی حاکمیت محیط‌زیستی است. Ioris (2014) با تمرکز بر رویکردی فلسفی- سیاسی نشان می‌دهد که در طول سده‌ی گذشته سه مدل حاکمیت محیط‌زیستی در کشورهای غربی به اجرا گذاشته شده‌است که تحت تأثیر نظریه‌های سیاسی هابز، کانت و هگل قرار دارند و نماینده‌ی سه تغییر و واکنش متفاوت ...  بیشتر

حقوق محیط زیست
مسؤولیت مدنی ناشی از خسارات محیط زیستی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

فرزاد کریمی خنجری؛ مهدی سجادی کیا

دوره 6، شماره 73 ، مهر 1400، ، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22034/envj.2021.306016.1138

چکیده
  محیط زیست یکی از مباحث بسیار مهم امروزی می ­باشد که با توجه به فجایع امروزی که شاهد آن هستیم در صدر امور بین ­المللی قرار دارد. این فجایع ناشی از خساراتی هستند که از طرف اشخاص و یا دولت ­ها به محیط زیست وارد می­ شوند و بدیهی می­ نماید که بایستی قواعد مسؤولیت مدنی را حاکم بر آن بدانیم و جبران خساراتی که از طرف آنان وارد می ­گردد ...  بیشتر