تنوع زیستی و ایمنی زیستی
ارزیابی زیستگاه آهو (Gazella subgutturosa) با روش آنتروپی بیشینه در منطقه حفاظت‌شده کالمند بهادران یزد، ایران

مریم مروتی؛ ناصر کمالیان؛ سعید محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/envj.2023.406351.1299

چکیده
  مقدمه: نابودی زیستگاه یکی از اصلی‌ترین عوامل تهدیدکننده تنوع زیستی و گونه‌ها محسوب می‌شود. تجزیه زیستگاه و محدود شدن جمعیت‌های محلی به زیستگاه‌های کوچک موجب افزایش درون‌آمیزی، کاهش تنوع ژنتیکی، افزایش حوادث دموگرافیک و در نتیجه افزایش ریسک انقراض است. آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa) با وضعیت حفاظتی آسیب‌پذیر (Vu) در فهرست سرخ IUCN از گونه‌های ...  بیشتر

اقتصاد محیط زیست
بررسی نمودار غیر چرخه‌ای جهت‌دار بین مصرف انرژی، انتشار گاز کربنیک و رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران

سمانه باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/envj.2023.338377.1199

چکیده
  مقدمه: مصرف سوخت فسیلی با انتشار گازهای گلخانه‌ای، زمین را گرم کرده است. تغییرات غیرعادی آب و هوای، بالا آمدن سطح دریاها، ذوب شدن یخچال‌ها و دیگر پدیده‌های آب و هوایی توجه جهانی را برانگیخته است. انتشار گازهای گلخانه‌ای به عنوان عامل اصلی برای تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین در نطر گرفته می‌شود. بیش‌ترین درصد از گازهای گلخانه‌ای ...  بیشتر