نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

رشد روزافزون جمعیت نیاز به انرژی به ­ویژه استفاده از منابع فسیلی را افزایش داده که درنتیجه دی ­اکسیدکربن در اتمسفر را که نوعی گاز گلخانه ­ای است چندین برابر کرده و منجربه افزایش گرمایش ­جهانی شده، این گرمایش ­جهانی می­ تواند زیستگاه‌های گیاهان و حیوانات را به ­خطر انداخته و الگوهای آب و هوا را دست‌­خوش تغییرات کند و نتیجه آن وقوع سیل، خشک‌­سالی و طوفان‌های شدید مخرب خواهد بود. یکی از راه­ های کاهش دی ­اکسیدکربن در اتمسفر ذخیره زیرزمینی دی­ اکسیدکربن می ­باشد که این ذخیره زیرزمینی به یک سنگ مخزن متخلخل که روی آن یک پوش‌سنگ آب‌بند غیرقابل نفوذ قرار گرفته، نیاز دارد. اهمیت پوش‌سنگ در این است که جابجایی دی ­اکسیدکربن شناور، آب‌شور و سایر مواد موجود را مهار می‌کند که این مواد به سازندهای فوقانی نشت نکنند. پوش‌سنگ باید قادر به تحمل تغییرات تنش در محل و تحمل تغییرات در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی باشد. هدف از انجام این مقاله مروری بر روش­ های ذخیره ­سازی زیرزمینی دی­ اکسیدکربن و سازوکار پوش­سنگ در ذخیره‌سازی دی­اکسیدکربن است. روش پژوهش مروری بر منابع و مآخذ موجود مرتبط با موضوع است. براساس نتایج به ­دست آمده فشار آب‌بندی پوش‌سنگ باید قبل از شروع عمل تزریق مشخص شده و در طی فرآیند تزریق از مقدار مشخصی فراتر نرود همچنین قبل از تزریق دی اکسیدکربن بهتر است دمای آن با دمای مخزن متناسب گردد تا از ایجاد شکستگی در پوش‌سنگ جلوگیری شود و برای درک بهتر از رفتار و ساختار پوش‌سنگ بهتر است خصوصیت‌های ژئوشیمیایی، ژئومکانیکی، حرارتی و مسیر جریان در پوش‌سنگ را در کارهای آزمایشی و شبیه‌سازی در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

 1. Angeli, M.; Soldal, M.; Skurtveit, E. and Aker, E., 2009. Experimental percolation of supercritical CO2 through a caprock. Energy Procedia. Vol. 1(1), pp: 3351-3358.
 2. Ellis, B.R., Bromhal, G.S., McIntyre, D.L. and Peters, C.A., 2011. Changes in caprock integrity due to vertical migration of CO2-enriched brine. Energy Procedia. Vol. 4, pp: 5327-5334.‏
 3. Elkhoury, J.E.; Detwiler, R.L. and Ameli, P., 2015. Can a fractured caprock self-heal?. Earth and Planetary Science Letters. Vol. 417, pp: 99-106.
 4. Fitts, J.P. and Peters, C.A. 2013. Caprock fracture dissolution and CO2 leakage. Reviews in Mineralogy and Geochemistry. Vol. 77(1), pp: 459-479.‏
 5. Frash, L.P.; Carey, J.W.; Ickes, T. and Viswanathan, H.S. 2017. Caprock integrity susceptibility to permeable fracture creation. International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 64, pp: 60-72.
 6. Gor, G.Y., Elliot, T.R. and Prévost, J.H., 2013. Effects of thermal stresses on caprock integrity during CO2 storage. International Journal of Greenhouse Gas Control. Vol. 12, pp: 300-309.
 7. Gor, G.Y. and Prévost, J.H., 2013. Effect of CO2 injection temperature on caprock stability. Energy Procedia. Vol. 37, pp: 3727-3732.‏
 8. Hou, Z.; Rockhold, M.L. and Murray, C.J., 2012. Evaluating the impact of caprock and reservoir properties on potential risk of CO 2 leakage after injection. Environmental Earth Sciences. Vol. 66(8), pp: 2403-2415.‏
 9. Kaldi, J.; Daniel, R.; Tenthorey, E.; Michael, K.; Schacht, U.; Nicol, A. and Backe, G. 2013. Containment of CO2 in CCS: Role of Caprocks and Faults. Energy Procedia. Vol. 37, pp: 5403-5410.
 10. Leung, D.Y.; Caramanna, G. and Maroto-Valer, M.M. 2014. An overview of current status of carbon dioxide capture and storage technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 39, pp: 426-443.‏‏
 11. Olabode, A. and Radonjic, M., 2013. Experimental investigations of caprock integrity in CO2 sequestration. Energy Procedia. Vol. 37, pp: 5014-5025.‏
 12. Shukla, R.; Ranjith, P.; Haque, A. and Choi, X. 2010. A review of studies on CO2 sequestration and caprock integrity. Fuel. Vol. 89(10), pp: 2651-2664.‏
 13. Shukla, R.; Ranjith, P.G.; Choi, S.K. and Haque, A., 2011. Study of caprock integrity in geosequestration of carbon dioxide. International Journal of Geomechanics. Vol 11(4), pp: 294-301.
 14. Xu, Z.; Fang, Y.; Scheibe, T.D. and Bonneville, A., 2012. A fluid pressure and deformation analysis for geological sequestration of carbon dioxide. Computers & Geosciences. Vol. 46, pp: 31-37.
 15. Zhang, D. and Song, J., 2014. Mechanisms for geological carbon sequestration. Procedia IUTAm. Vol. 10 , pp: 319-327.