نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و هدف: صنعت نفت یک صنعت مهم، مادر و اشتغال‌زا است که به عنوان صنعت تغذیه کننده بسیاری از صنایع محسوب می‌شود. یکی از مشکلات مهم محیط زیستی مرتبط با این صنعت این است که در طی فرایندهای مختلف استخراج، انتقال، پالایش و فراوری آن امکان ورود نفت به محیط‌زیست وجود دارد. آلودگی نفتی محیط‌زیست، تهدیدی بزرگ برای سلامت اکوسیستم و انسان ایجاد می‌کند. از این رو حذف آلاینده‌های نفتی وارد شده به محیط‌زیست و به ‌ویژه خاک برای سلامت آن، ضروری است. هدف از این مقاله، علاوه بر ارائه اطلاعات کلی در مورد گیاه‌پالایی، مرور آخرین پژوهش ها در مورد استفاده از گیاهان مختلف برای حذف آلاینده های نفتی از محیط زیست می باشد. همچنین در این پژوهش تعدادی از گونه های گیاهی دارای قابلیت حذف آلاینده های نفتی معرفی شده است.
مواد و روش­ ها: برای انجام این مطالعه، کتابخانه­های الکترونیکی الزویر، اشپرینگر و مرکز اطلاعات جهاد دانشگاهی (SID)  با استفاده از کلیدواژه ­هایPhytoremediation ، Oil Contamination، گیاه پالایی، آلودگی نفتی و آلاینده نفتی مورد کاوش قرار گرفت. منابع پس از استخراج و دسته بندی موضوعی مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: با انجام کاوش در منابع اطلاعات علمی 10 مقاله مروری به عنوان هسته اصلی و در مجموع 99 منبع استخراج شد و مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعات صورت گرفته، استفاده از گیاهان برای حذف انواع آلاینده‌ها یکی از روش­های مقرون به صرفه و سازگار با محیط‌زیست معرفی شده است. از جمله مزایای گیاه پالایی می توان به نیاز به سرمایه‌گذاری کم، امکان حذف آلاینده در محل، زیبایی‌شناسی مناسب، جلوگیری از فرسایش خاک‌، جلوگیری از انتشار مواد سمی و امکان استفاده به ویژه در مناطقی که غلظت آلاینده پایین است اشاره کرد. طبق مطالعات انجام شده، گیاهان از پنج مکانیسم مختلف شامل گیاه استخراجی، گیاه تثبیتی، گیاه تبدیلی، گیاه تبخیری و  ریزوفیلتراسیون برای حذف آلاینده ها از محیط استفاده می­ کنند. در این مطالعه تعداد 12 گیاه موثر در حذف فلزات سنگین و 30 گیاه دارای قابلیت گیاه پالایی نفت و ترکیبات سمی مرتبط با آن یعنی هیدروکربن های چندحلقه­ای آروماتیک معرفی شدند.
بحث: گیاه‌پالایی یک روش دوستدار محیط‌زیست و مبتنی بر انرژی خورشید است که از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است و امکان  تجاری‌سازی آن نیز فراهم می باشد. در حال حاضر، فناوری گیاه‌پالایی در مراحل اولیه خود است و مشکلات فنی زیادی برای توسعه آن وجود دارد که باید برطرف شود. در میان گیاهان، گیاهان علفی با سطح ریشه بالا برای حذف هیدروکربن های چندحلقه­ای آروماتیک کارآمد هستند، زیرا سیستم ریشه فیبری آن‌ها سطح بسیار خوبی را برای میکروب‌ها و ریزوفیلتراسیون فراهم می‌کند. در حال حاضر و به ویژه در کشور ما نیاز مبرمی به کشف گونه‌های گیاهی جدید با توانمندی تحمل و حذف آلاینده های محیطی به ویژه آلودگی های نفتی وجود دارد. همچنین انجام تحقیقات برای بهینه‌سازی فرآیندهای گیاه پالایی، درک فعل و انفعالات گیاهی، فعل و انفعالات میکروبی و تجهیزات مناسب برای انجام آن ضروری می باشد. علاوه بر این، استفاده از تکنیک‌های مولکولی و توسعه گیاهان تراریخته برای افزایش کارامدی گیاه‌پالایی در حال گسترش است. بنابراین، انتظار می‌رود مهندسی ژنتیک نقش مهمی در افزایش کاربرد فن‌آوری‌های گیاه‌پالایی ایفا کند. مطالعات مربوط به این استراتژی‌ها در توسعه ابزارهای ساده‌تر و مقرون به صرفه برای گیاه‌پالایی بسیار مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

 1. Adam, G. and Duncan, H., 2002. “Influence of Diesel Fuel on Seed Germination.” Environmental Pollution. 120(2): 363–70.
 2. Afegbua, S.L., Batty, L.C., 2018. “Effect of Single and Mixed Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Contamination on Plant Biomass Yield and PAH Dissipation during Phytoremediation.” Environ. Sci. Pollut. R. 25: 18596–18603.
 3. Ahmadi afzadi, M. and Mousavi Bideli, A., 2005. “‘Phytoremediation, a Novel Method for Correcting the Contaminated Soil and Water’,” International Center for Advanced Science, Technology and Environmental Sciences, 4th National Biotechnology Congress of Iran, Kerman.
 4. Alkorta, I. and Garbisu, C., 2001. “Phytoremediation of Organic Contaminants in Soils.” Bioresour. Technol. 79: 273–276.
 5. Andria, V., Reichenauer, T.G. and Sessitsch, A., 2009. “Expression of Alkane Monooxygenase (AlkB) Genes by Plant-Associated Bacteria in the Rhizosphere and Endosphere of Italian Ryegrass (Lolium Multiflorum) Grown in Diesel Contaminated Soil.” Environ. Pollut. 157: 3347– 3350.
 6. Aprill, W. and Sims, R.C., 1990. “Evaluation of the Use of Prairie Grasses for Stimulating Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Treatment in Soil.” Chemosphere 20(1): 253–265.
 7. Argus, G.W., 2007. “Salix (Salicaceae) Distribution Maps and a Synopsis of Their Classification in North America, North of Mexico.” Harvard Pap Bot 12: 335–368.
 8. Ashraf, M., 1999. “Interactive Effects of Nitrate and Long-Term Waterlogging on Growth, Water Relations, and Gaseous Exchange Properties of Maize (Zea Mays).” Plant Science. 144(1): 35-43.
 9. Azeez, O.M., Anigbogu, C.N., Akhigbe, R.E. and Saka, W.A., 2015. “Cardiotoxicity Induced by Inhalation of Petroleum Products.” Journal of African Association of Physiological Sciences 3(1): 14–17.
 10. Baek, K.H., Kim, H.S., Oh, H.M., Yoon, B.D., Kim, J. and Lee, I.S., 2004. “Effects of Crude Oil, Oil Components, and Bioremediation on Plant Growth.” Journal of Environmental Science and Health. Part A. 39(9): 2465-2472.
 11. Banks, M.K., Lee, E. and Schwab, A.P., 1999. “Evaluation of Dissipation Mechanisms for Benzo[a] Pyrene in the Rhizosphere of Tall Fescue.” J Environ Qual 28(1): 294–98.
 12. Esrafili-Dizaji, B. and Kiani, F., 2011. “Persia land of black gold.” Geo Expro Magazine. 9.
 13. Bejarano, A.C. and Michel, J., 2010. “Large-Scale Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Shoreline Sediments from Saudi Arabia: Environmental Legacy after Twelve Years of the Gulf War Oil Spill.” Environmental Pollution 158(5): 1561–1569.
 14. Besalatpour, A., Hajabbasi, M., Dorostkar, W. and Torabi, G.H., 2010. “‘Amended Soils Contaminated with Petroleum Hydrocarbon by Landfarming- Phytoremediation Synthesis Method’,” Science and Technology of Agriculture and Natural Resources magazine, Water and Soil Sciences, 14th year, 53.
 15. Butler, R. and Mason, J., 1997. “Structure-Function Analysis of the Bacterial Aromatic Ringhydroxylating Dioxygenases.” Adv. Microb. Physio 38: 47–84.
 16. Cedric, K., Karin, P., Peter, L.H., Laurie, R. and Stig, L., 2007. “Root Establishment of Perennial Ryegrass [L. Perenne] in Diesel Contaminated Subsurface Soil Layers.” Environmental Pollution, 145: 68–74.
 17. Chaney, R., 1983. “Plant Uptake of Inorganic Waste Constituents. In J. F. Patt, P. B. Marsh, & J. M. Kla (Eds.), Land Treatment of Hazardous Wastes (Pp. 50–76). Park Ridge, NJ: Noyes Data Corporation.”
 18. Cheema, S.A., Khan, M.I., Tang, X., Zhang, C., Shen, C., Malik, Z., Ali, S., Yang, J., Shen, K., Chen, X. and Chen, Y., 2009. “Enhancement of Phenanthrene and Pyrene Degradation in Rhizosphere of Tall Fescue (Festuca Arundinacea).” J Hazard Mater 166((2–3)): 1226–1231.
 19. Costa, A.S., Romao, L.P., Araujo, B.R., Lucas, S.C., Maciel, S.T., Wisniewski Jr, A. and Alexandre, M.R., 2012. “Environmental Strategies to Remove Volatile Aromatic Fractions (BTEX) from Petroleum Industry Wastewater Using Biomass.” Bioresour. Technol 105: 31–39.
 20. Cunningham, S.D., Shann, J.R., Crowley, D.E. and Anderson, T.A., 1997. “Phytoremediation of Contaminated Water and Soil. p. 2-19. In Kruger EL, Anderson TA, Coats JR (Ed.) Phytoremediation of Soil and Water Contaminants. ACS Symposium Series 664. American Chemical Society, Washington, DC.”
 21. Cunningham, S.D. and Ow, D.W., 1996. “Promises and Prospect of Phytoremediation.” Plant Physiol 110: 715–19.
 22. da Cunha, A.C.B., Sabedot, S., Sampaio, C.H., Ramos, C.G. and da Silva, A.R., 2012.Salix rubens and Salix triandra Species as Phytoremediators of Soil Contaminated with Petroleum-Derived Hydrocarbons.” Water Air Soil Pollut 223: 4723–4731.
 23. Daryabeigizand, A., Nabi Bidhendi, G.H. and Mehrdadi, N., 2009. “The Ability of Different Plant Species in Petroleum Hydrocarbon Removal of Soil and the Influence on the Growth of These Plant Species.” Environmental Science and Technology, 12(4): 41–57.
 24. Dustaki, M., Ebrahimi, S., Movahedi Naeini, A. and Ulama, M., 2011. “Determine the Optimum Conditions for Biological Treatment of Hydrocarbon Pollutants in Soil,” Journal of humans and the environment 20: 57–65.
 25. Duxbury, C.L., 1997. “Effects of Simulated Solar Radiation on the Bioaccumulation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by the Duckweed Lemna Gibba.”
 26. Edwards, A., 1998. “Infl Uence of Sorption on the Biological Utilization of Two Simple Carbon Substrates.” Soil Biol Biochem 30(14): 1895–1902.
 27. Epuri, V. and Sorensen, D.L., 1997. Benzo (a) Pyrene and Hexachlorobiphenyl Contaminated Soil: Phytoremediation Potential. In: Phytoremediation of Soil and Water Contaminants, Chapter 15. American Chemical Society, Washington, DC.
 28. Fan, S., Li, P., Gong, Z., Ren, W. and He, N., 2008. “Promotion of Pyrene Degradation in Rhizosphere of Alfalfa (Medicago Sativa).” Chemosphere. 71: 1593– 1598.
 29. Farraji, H., Zaman, N., Tajuddin, R. and Faraji, H., 2016. “Advantages and Disadvantages of Phytoremediation A Concise Review.” International journal of environment and technology 2: 69–75.
 30. Ferro, A., Kennedy, J., Doucette, W., Nelson, S., Jauregui, G., Mc Farland, B. and Bugbee, B., 1997. “Fate of Benzene in Soils Planted with Alfalfa: Uptake, Volatilization, and Degradation. In: Kruger EL, Anderson TA, Coats JR, Editors. Phytoremediation of Soil and Water Contaminants. Washington, D.C.: American Chemical Society. ACS Symposium Series 664.” 223–237.
 31. Ferro, A.M., Sims, R.C. and Bugbee, B., 1994. “Hycrest Crested Wheatgrass Accelerates the Degradation of Pentachlorophenol in Soil.” J. Environ. Qual 23: 272–279.
 32. Filippis, L.F.D., 2015. “Role of Phytoremediation in Radioactive Waste Treatment. In: Hakeem K, Sabir M, Ozturk M, Mermut AR (Eds) Soil Remediation and Plants: Prospects and Challenges. Academic Press, Elsevier, New York.”: pp274.
 33. Flocco, C.G., Lo Balbo, A., Carranza, M.P. and Giulietti, A.M., 2002. “Removal of Phenol by Alfalfa Plants (Medicago Sativa L.) Grown in Hydroponics and Its Effect on Some.” physiological parameters. Acta Biotechnol. 22((1–2)): 43– 54.
 34. Fu, D., Teng, Y., Shen, Y., Sun, M., Tu, C., Luo, Y., Li, Z. and Christie, P., “Dissipation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Microbial Activity in a Field Soil Planted with Perennial Ryegrass.” Front. Environ. Sci. Eng. 6: 330.
 35. Gaskin, S.E. and Bentham, R.H., 2010. “Rhizoremediation of Hydrocarbon Contaminated Soil Using Australian Native Grasses.” Sci. Total Environ 408: 3683–88.
 36. Harvey, P.J., Campanella, B.F., Castro, P.M.L., Harms, H., Lichtfouse, E., Schaffner, A.R., Smrcek, S., Werck-Reichhart, D., 2004. “Phytoremediation of Polyaromatic Hydrocarbons, Anilines and Phenols.” Environ Sci Pollut Res Int. 9: 29–47.
 37. Ho, C.h. and Banks, M., 2006. “Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Rhizosphere of Festuca arundinacea and Associated Microbial Community Changes.” Bioremediat J 10(3): 93–104.
 38. Ijaz, A., Imran, A., Anwar, U.L., Haq, M., Khan, Q. and Afzal, M., 2015. “Phytoremediation: Recent Advances in Plant-Endophytic Synergistic Interactions.” Plant. Soil: 1–17.
 39. Ossaia, I.C., Ahmeda, A., Hassan, A. and Hamid, F.S., 2019. “Remediation of Soil and Water Contaminated with Petroleum Hydrocarbon: A Review.” Journal Pre-proof Conflict: 1–79.
 40. Jia, H., Wang, H., Lu H., Jiang, S., Dai, M., Liu, J. and Yan, C., 2016. “Rhizodegradation Potential and Tolerance of Avicennia marina (Forsk.) Vierh in Phenanthrene and Pyrene Contaminated Sediments.” Mar Pollut Bull 110: 112–18.
 41. Kaimi, E., Mukaidani, T. and Tamaki, M., 2007. “Screening of Twelve Plant Species for Phytoremediation of Petroleum Hydrocarbon-Contaminated Soil.” Plant Prod. Sci. 10(2): 211–218.
 42. Kang, J.W., 2014. “Removing Environmental Organic Pollutants with Bioremediation and Phytoremediation.” Biotechnol. Lett. 36: 1129–39.
 43. Kechavarzi, C., Pettersson, K., Leeds-Harrison, P., Ritchie, L. and Ledin, S., 2007. “Root Establishment of Perennial ryegrass (L. Perenne) in Diesel Contaminated Subsurface Soil Layers.” Environ. Pollut. 145: 68–74.
 44. Khandare, R.V. and Govindwar, S.P., 2015. “Phytoremediation of Textile Dyes and Effluents: Current Scenario and Future Prospects.” Biotechnol Adv 33: 1697–1714.
 45. Kirk, J.L., Klironomos, J.N., Lee, H. and Trevors, J.T., 2005. “The Effects of Perennial Ryegrass and Alfalfa on Microbial Abundance and Diversity in Petroleum Contaminated Soil.” Environ. Pollut. 133: 455–465.
 46. Kuppusamy, S., Palanisami, T., Megharaj, M., Venkateswarlu, K. and Naidu, R., 2016. “Exsitu Remediation Technologies for Environmental Pollutants: A Critical Perspective.” Reviews of environmental contamination and toxicology. 236: 117-192.
 47. Lalande, T.L., Skipper, H.D., Wolf, D.C., Reynolds, C.M., Freedman, D.L., Pinkerton, B.W., Hartel, P.G. and Grimes, L.W., 2003. “Phytoremediation of Pyrene in a Cecil Soil under Field Conditions.” Int. J. Phytoremed. 5: 1–12.
 48. Lawal, A.T., 2017. “Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. A Review.” Cogent Environmental Science 3.
 49. Liao, C., Xu, W., Lu, G., Liang, X., Guo, C., Yang, C. and Dang, Z., 2015. “Accumulation of Hydrocarbons by Maize (Zea Mays) in Remediation of Soils Contaminated with Crude Oil.” International Journal of Phytoremediation 17: 693-700.
 50. Lin, Q., Mendelssohn, I.A., Suidan, M.T, Lee, K. and Venosa, A.D., 2002. “The Dose – Response Relationship between No. 2 Fuel Oil and the Growth of the Salt Marsh Grass, Spartina Alterniflora marine Pollution Bulletin,.” 44: 897–902.
 51. Liu, W., Hou, J., Wang, Q., Yang, H., Luo, Y. and Christie, P., 2015. “Collection and Analysis of Root Exudates of Festuca arundinacea and Their Role in Facilitating the Phytoremediation of Petroleum- Contaminated Soil.” Plant Soil 389((1-2)): 109–119.
 52. Liu, W., Luo, Y., Teng, Y. and Li, Z., 2010. “Phytoremediation of Oilfield Sludge after Prepared Bed Bioremediation Treatment.” International Journal of Phytoremediation 12: 268–78.
 53. Lotfinasabasl, S.V., Gunale, R. and Rajurkar, N.S., 2013. “Petroleum Hydrocarbons Pollution in Soil and Its Bioaccumulation in Mangrove Species, Avicennia marina from Alibaug Mangrove Ecosystem, Maharashtra, India.” Int. J. Adv. Res. Technol 2(2): 1–7.
 54. Lvhnd, B., Zare Maivan, H., Sorahinobar, M. and Hashtroudi, M.S., 2019. Determination of suitable housekeeping genes for normalization of quantitative real time PCR analysis of Avicennia marina under crude oil treatment. Journal of Marine Science and Technology, 17(4), 58-69.
 55. Mahar, A., Wang, P., Ali, A., Awasthi, M.K., Lahori, A.H., Wang, Q., Li, R. and Zhang, Z., 2016. “Challenges and Opportunities in the Phytoremediation of Heavy Metals Contaminated Soils: A Review.” Ecotoxicol Environ Saf 126: 111–121.
 56. Merkl, N., Schultze-Kraft, R. and Infante, C., 2004. “Phytoremediation in the Tropics—the Effect of Crude Oil on the Growth of Tropical Plants.” Bioremediation Journal. 8((3-4)): 177-184.
 57. Mitton, F.M., Gonzalez, M., Monserrat, J.M., Miglioranza, K.S.B., 2016. “Potential Use of Edible Crops in the Phytoremediation of Endosulfan Residues in Soil.” Chemosphere 148: 300–306.
 58. Moradi, B., Kissen, R., Maivan, H.Z., Hashtroudi, M.S., Sorahinobar, M., Sparstad, T. and Bones, A.M., 2020. Assessment of oxidative stress response genes in Avicennia marina exposed to oil contamination–Polyphenol oxidase (PPOA) as a biomarker. Biotechnology Reports, 28, e00565.
 59. Moradi, B., Zare Maivan, H., Seyed Hashtroudi, M. and Sorahinobar, M., 2018. Effect of crude oil contamination on biomass and chlorophyll biosynthetic pathway pigments and elements content of Avicennia marina Journal of Aquatic Ecology, 7(4), 146-158.
 60. Moradi, B., Zare Maivan, H., Seyed Hashtroudi, M., Sorahinobar, M. and Rohloff, J., 2021. Physiological Responses and Phytoremediation Capability of Avicennia marina to Oil Contamination. Acta Physiologiae Plantarum 43(2): 1–12. https://doi.org/10.1007/s11738-020-03177-y.
 61. Moubasher, H.A., Hegazy, A.K., Mohamed, N.H., Moustafa, Y.M., Kabiel, H.F. and Hamad, A.A. 2015. “Phytoremediation of Soils Polluted with Crude Petroleum Oil Using Bassia Scoparia and Its Associated Rhizosphere Microorganisms.” Int. Biodeterior. Biodegrad 98(113–120).
 62. Naidoo, G., Naidoo, Y. and Achar, P., 2010. “Responses of the Mangroves Avicennia marina and Bruguiera gymnorrhiza to Oil Contamination. Flora-Morphology, Distribution. Functional.” Ecology of Plants. 205(5): 357-362.
 63. Ndimele, P.E., 2010. “A Review on the Phytoremediation of Petroleum Hydrocarbon.” Pak J Biol Sci 13(15): 715–722.
 64. Nguemté, P.M., Wafo, G.D., Djocgoue, P., Noumsi, I.K. and Ngnien, A.W., 2018. “Potentialities of Six Plant Species on Phytoremediation Attempts of Fuel Oil-Contaminated Soils.” Water, Air, & Soil Pollution 229(3): 88.
 65. Nichols, E.G., Cook, R.L., Landmeyer, J.E., Atkinson, B., Malone, D.R., Shaw, G. and Woods, L., 2014. “Phytoremediation of a Petroleum-Hydrocarbon Contaminated Shallow Aquifer in Elizabeth City, North Carolina, USA.” Remediat. J. 24(2): 29–46.
 66. Nikolic´, M. and Stevovic´, S., 2015. “Family Asteraceae as a Sustainable Planning Tool in Phytoremediation and Its Relevance in Urban Areas.” Urban For Urban Green 14: 782–789.
 67. Page, A.P., Yergeau, E. and Greer, C.W., 2015. “Salix purpurea stimulates the Expression of Specific Bacterial Xenobiotic Degradation Genes in a Soil Contaminated with Hydrocarbons.” PLoS One 10:e0132062.
 68. Pandey, V.C., Bajpai, O. and Singh, N., 2016. “Energy Crops in Sustainable Phytoremediation.” Renew Sust Energ Rev 54: 58–73.
 69. Peng, S., Zhou, Q., Cai, Z. and Zhang, Z., 2009. “Phytoremediation of Petroleum Contaminated Soils by Mirabilis jalapa in a Greenhouse Plot Experiment.” Journal of Hazardous Materials 168(2): 1490–96.
 70. Pernar, N., Baksic, D., Antonic, O., Grubesic, M., Tikvic, I. and Trupcevic, M., 2006. “Oil Residuals in Lowland Forest Soil after Pollution with Crude Oil.” Water, Air, and Soil Pollution. 177(1–4): 284–87.
 71. Qiu, X., Leland, T.W., Shah, S.I., Sorensen, D.L. and Kendall, E.W., 1997. Field Study: Grass Remediation for Clay Soil Contaminated with Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. In: Kruger EL, Anderson TA, Coats JR (Eds) Phytoremediation of Soil and Water Contaminants.
 72. Rajaei, S., Raiesi, F. and Seyedi, S., 2012. The Bioremediation of an Aged Petroleum-Contaminated Soil Using Bioaugmentation and Phytoremediation Thecniques. Water and Soil, 26(4), 908-921. doi: 10.22067/jsw.v0i0.15295
 73. Ramanjaneyulu, A.V. and Gajendra. G., 2016. “Phytoremediation a Review.” (June).
 74. Rangzan, N., 2006. “‘The Role of Plants in the Remediation of Gasoline-Contaminated Soils’, M.Sc. Thesis, Department of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz.”
 75. Raskin, I. and Ensley, B.D., 2000. “Recent Developments for in Situ Treatment of Metal Contaminated Soils.” In: Phytoremediation of Toxic Metals: Using Plants to Clean Up the Environment. John Wiley & Sons Inc., New York. Available at: http//clu-n.org/techfocus.
 76. Razmjoo, K. and Adavi, Z., 2012. “Assessment of Bermudagrass Cultivars for Phytoremediation of Petroleum Contaminated Soils.” International Journal of Phytoremediation 14: 14-23.
 77. Robinson, B.H., Anderson, C.W.N. and Dickinson, N.M., 2015. “Phytoextraction: Where’s the Action?” Journal of Geochemical Exploration 151: 34–40.
 78. Rusin, M., Gospodarek, J. and Nadgórska-Socha, A., 2015. “The Effect of Petroleum- Derived Substances on the Growth and Chemical Composition of Vicia Faba Pol. J.” Environ. Stud. 24(5): 2157–66.
 79. Semple, K.T., Morriss, A.W.J. and Paton, G.I. 2003. “Bioavailability of Hydrophobic Organic Contaminants in Soils: Fundamental Concepts and Techniques for Analysis.” Eur. J. Soil Sci 54(4): 809–18.
 80. Singer, A.C., Thompson, I.P. and Bailey, M.J., 2004. “The Tritrophic Trinity: A Source of Pollutant Degradaing Enzymes and Its Implications for Phytoremediation.” Curr. Opin. Microbiol. 72: 39–244.
 81. Singh, O. and Jain, R.K., 2003. “Phytoremediation of Toxic Aromatic Pollutants from Soil.” Appl. Microbiol. Biotechnol 63: 128–35.
 82. Speight, J.G., 2001. “The Chemistry and Technology of Petroleum.” CRC, Taylor and Francis, Boca Raton, Florida, U.S.A. 114.
 83. Tang, J., Wang, R., Niu, X., Wang, M. and Zhou, Q., 2010. “Characterization on the Rhizoremediation of Petroleum Contaminated Soil as Affected by Different Influencing Factors.” Biogeosci 7: 4665–88.
 84. Thavamani, P., Smith, E., Kavitha, R., Mathieson, G., Megharaj, M., Srivasta, P. and Naidu, R., 2015. “Risk Based Land Management Requires Focus beyond the Target Contaminants – a Case Study Involving Weathered Hydrocarbon Contaminated Soils.” Environmental Technology & Innovation 4: 98–109.
 85. Tripathi, V., Edrisi, S.A. and Abhilash, P.C., 2016. “Towards the Coupling of Phytoremediation with Bioenergy Production.” Renew Sust Energ Rev 57: 1386–1389.
 86. 2017. Superfund Remedy Report 15th Edition EPA-542-R-17-001. Washington DC: USEPA.”
 87. Varjani, S.J. and Upasani, V.N., 2017. “A New Look on Factor Affecting Microbial Degradation of Petroleum Hydrocarbon Pollutants.” International Biodeterioration & Biodegradation 120: 71–83.
 88. Walls, W.D., 2010. “Petroleum Refining Industry in China.” Energy Policy 38(5): 2110–15.
 89. Wang, M.C., Chen, Y.T., Chen, S.H., Chang, C.S.W. and Sunkara, S.V., 2012. “Phytoremediation of Pyrene Contaminated Soils Amended with Compost and Planted with Ryegrass and Alfalfa.” Chemosphere. 87(3): 217–225.
 90. Wang, W., Zhang, X., Huang, J., Yan, C., Zhang, Q., Lu, H. and Liu, J., 2014. “Interactive Effects of Cadmium and Pyrene on Contaminant Removal from Co-Contaminated Sediment Planted with Mangrove Kandelia Obovata (S., L.) Yong Seedlings.” Mar Pollut Bull 84: 306–313.
 91. Wang, Y.Y., Fang, L., Lin, L., Luan, T.G. and Tam, N.F.Y., 2014. “Effects of Low Molecular-Weight Organic Acids and Dehydrogenase Activity in Rhizosphere Sediments of Mangrove Plants on Phytoremediation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.” Chemosphere 99: 152–159.
 92. Wang, Z., Fingas, S., Blenkinsopp, S., Sergy, G., Landriault, M., Sigouin, L., Foght, J., Semple, K. and Westlake, D.W.S., 1998. “Comparison of Oil Composition Changes Due to Biodegradation and Physical Weathering in Different Oils.” J. Chromatogr. A. 809(89–107).
 93. Wild, S.R. and Jones, K.C., 1992. “Uptake of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) by Carrots (Daucus Carota) Grown on Freshly Sewage Sludge Amended Agricultural Soils.” Environmental Quality.
 94. Xiao, N., Liu, R., Jin, C. and Dai, Y., 2015. “Efficiency of Five Ornamental Plant Species in the Phytoremediation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH)-Contaminated Soil.” Ecol. Eng. 75: 384–91.
 95. Yong, Y. and Tam, N., 2007. “Effects of Used Lubricating Oil on Two Mangroves Aegiceras Corniculatum and Avicennia marina.” Journal of Sciences Environmental 19(11): 1355-1360.
 96. Zahed, M.A., Aziz, H.A., Isa, M.H. and Mohajeri, L., 2010. “Enhancement Biodegradation of N-Alkanes from Crude Oil Contaminated Seawater.” Int. J. Environ. Res. 4(4): 1735–6865.
 97. Zhang, Z., Zhou, Q., Peng, S. and Cai, Z., 2010. “Remediation of Petroleum Contaminated Soils by Joint Action of Pharbitis Nil L. and Its Microbial Community.” Sci. Total Environ 408: 5600–5605.