تنوع زیستی و ایمنی زیستی
تدوین راهبردی مدیریتی تالاب های شهرستان پلدختر بر اساس مدل DPSIR

مهدی مهدی نسب

دوره 6، شماره 74 ، دی 1400، ، صفحه 78-90

https://doi.org/10.22034/envj.2021.298797.1129

چکیده
  با به ­کارگیری روش­های نوین در ارزیابی ریسک ­ها می­ توان تا حدود قابل ملاحظه­ ای از شدت بروز ریسک ­ها و به تبع آن از خسارات وارده بر محیط ­زیست کاست و در راستای نیل به توسعه پایدار حرکت نمود. در این پژوهش با استفاده از مدل (DPSIR) تهدیدات و ارزش­ های محیط ­زیستی تالاب ­های پل دختر در حیطه اکولوژیک، هیدرولوژیک و اجتماعی بررسی ...  بیشتر

ارزیابی زیست محیطی
ارزیابی ریسک های زیست محیطی تالاب های پلدختر بر اساس مدل EFMEA

مهدی مهدی نسب؛ مسعود باقرزاده کریمی

دوره 5، شماره 69 ، آبان 1399، ، صفحه 27-36

https://doi.org/10.22034/envj.2020.181306

چکیده
  ارزیابی اثرات زیست محیطی ابزار مدیریتی مهمی است که مخاطرات زیست محیطی طبیعی و انسانی و اثرات گسترده آن­ها را شناسایی نموده و محاسبات کنترلی مناسبی را تعیین می­ نماید.  شناخت درست و دقیق از عوامل تهدید کننده تالاب­ها بر اساس اهمیت و میزان تأثیرگذاری آن­ها می­تواند زمینه را برای جلوگیری و مقابله اصولی­تر با این عوامل و ...  بیشتر

آلودگی آب
بررسی سیل 12 فروردین ماه حوضه آبریز کشکان در استان لرستان و ارائه راهکارها

مهدی مهدی نسب

دوره 5، شماره 67 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22034/envj.2020.181143

چکیده
  همواره طغیان آب و سرازیر شدن آن به اماکن مسکونی، از جمله حوادث طبیعی شایع در ایران پس از زلزله است که حیات بشر را به مخاطره می­ اندازد. بین سال­ های 2000 تا 2008 تقریباً 99 میلیون انسان در سال توسط سیلاب در جهان تحت تأثیر قرار گرفته ­اند. حوضه آبریز رودخانه کشکان با 8 زیر حوضه به وسعت 66/9275 کیلومتر مربع، در مجموع 4/22 درصد از کل حوضه کرخه را ...  بیشتر