آموزش محیط زیست
شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های بازدارنده مشارکت بهره‌برداران در طرح‌های مرتع‌داری با تأکید بر آموزش از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی: استان لرستان)

شیوا غزنوی؛ سعید یزدانی؛ حامد رفیعی

دوره 8، شماره 81 ، آبان 1402، ، صفحه 91-106

https://doi.org/10.22034/envj.2024.414176.1310

چکیده
  مقدمه: مراتع کشور یکی از منابع اساسی تولید محسوب می‌گردد و بخش مهمی از علوفه مورد نیاز دام را تأمین می‌کند. در بخش زاگرس، این منابع بسیار حائز اهمیت می‌باشد. همچنین به دلیل تخریب بالا در استان لرستان، طرح‌های مرتع‌داری از اهمیت بالایی در این استان برخوردار هستند. لذا با توجه به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی تدوین راهبردهای حفاظت و بهره‌برداری ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تحلیل مفاهیم سواد محیط‌ زیستی در کتاب‌های علوم دوره ابتدایی براساس برنامه درسی ملی

منیژه احمدی؛ سپیده حسینی

دوره 8، شماره 79 ، فروردین 1402، ، صفحه 90-105

https://doi.org/10.22034/envj.2023.387001.1280

چکیده
  مقدمه: دست‌اندازی مداوم بشر بر حوزه­ های محیط زیست و برداشت ­های بی‌رویه و استفاده نادرست از منابع طبیعی، آسیب­ های غیرقابل جبرانی بر محیط زیست وارد نموده ­است. انسان­ ها در طول زندگی با دخالت و تأثیرات منفی خود در قواعد منظم طبیعت موجب به هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست شده و تا جایی پیش رفته که جامعه انسانی را با انبوهی از ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
چالش های ترویج سواد محیط زیستی زنان روستایی: مطالعه موردی استان کرمانشاه

فاطمه پورقاسم؛ امیرحسین علی بیگی؛ عبدالحمید پاپ زن

دوره 6، شماره 73 ، مهر 1400، ، صفحه 35-48

https://doi.org/10.22034/envj.2021.308765.1144

چکیده
  این پژوهش کیفی با هدف بررسی چالش ­های ترویج سواد محیط ­زیستی زنان روستایی در استان کرمانشاه صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه، صاحب­نظران محیط ­زیست، منابع­ طبیعی، ترویج کشاورزی و هم­چنین سازمان­ های مردم نهاد استان کرمانشاه بودند و نمونه ­ها به صورت هدفمند و با روش نمونه ­گیری ملاک محور انتخاب شدند. تحلیل محتوای داده ­ها ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
اثربخشی آموزش های شهروندی بر کارکنان شهرداری بجنورد و تأثیرات آن بر مسؤولیت پذیری اجتماعی و مهارت های اجتماعی و محیط زیستی

محبوبه سلیمان پورعمران؛ مجید فیض عارفی؛ شیما محمدزاده؛ حمیدرضا سوداگر

دوره 5، شماره 70 ، بهمن 1399، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22034/envj.2021.181315

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش شهروندی بر مسؤولیت‌پذیری اجتماعی، مهارت اجتماعی و مهارت زیست‌محیطی کارکنان شهرداری بجنورد در سال 96 انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش نیمه تجربی از نوع پیش­ آزمون و پس ­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان شهرداری بجنورد به تعداد 810 نفر هست که به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تأملی بر سبزگرایی در سازمان: واکاوی نقش رهبری تحول گرا مبتنی بر محیط زیست و رهبری معنوی در ایجاد رفتارهای محیط زیستی در سازمان

محمد کشاورز؛ حسین دامغانیان؛ سید عباس ابراهیمی؛ عباسعلی رستگار

دوره 5، شماره 69 ، آبان 1399، ، صفحه 47-62

https://doi.org/10.22034/envj.2020.181312

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول­گرا مبتنی بر محیط ­زیست، رهبری معنوی و اشتیاق زیست­ محیطی کارکنان بر ایجاد رفتار زیست ­محیطی در سازمان انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 212 نفر از کارکنان شهرداری شیراز است که به روش نمونه‌گیری در­ دسترس ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
طراحی مدل محیط زیستی پایدار در صنعت گاز ایران با تأکید بر روش آمیخته اکتشافی

محمد بابایی؛ اسدالله مهرآرا؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده

دوره 5، شماره 67 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 31-50

https://doi.org/10.22034/envj.2020.181144

چکیده
  مفهوم محیط ­زیست پاک، یکی از مهم­ترین و شاخص­ ترین اصول کلان در سیاستگذاری تمام کشور جهان به شمار می­ رود. این مسأله به­ ویژه در میان کشورهایی که از سرمایه ­های کلان نفت و گاز (که یکی از آلاینده ­های مهم محیط­ زیست به ­شمار می­ روند) از اهمیت ویژه ­ای برخوردار می­ گردد. چرا که امروزه هزینه­ های انسانی و اقتصادی صرف ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی رابطه بین مدیریت سبز با رفتار زیست محیطی مدیران و معاونین مدارس استان خراسان شمالی

محبوبه سلیمان پورعمران؛ علیرضا نوری

دوره 4، شماره 65 ، آبان 1398، ، صفحه 25-36

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین مدیریت سبز ﺑا رفتار زیست محیطی مدیران و معاونین دوره اول متوسطه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش شهرستان اسفراین در سال 1394 بوده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع، توصیفی- پیمایشی  با روش همبستگی می‌باشد. در راستای انجام این پژوهش، حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 127 نفر از مدیران و  معاونین تعیین شده ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
بررسی اثرات محیط‌زیستی نمک‌پاشی معابر شهری (مطالعه موردی شهر کرج)

سیدحسن موسوی؛ سمیه حیدری

دوره 3، شماره 60 ، شهریور 1397، ، صفحه 59-72

چکیده
  در این مطالعه مقدار ماسه و نمک مصرفی شهر کرج با توجه به آمار گردآوری شده از سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج بررسی گردید. بررسی‌ها نشان داد که طی 3 سال گذشته (96-1394) در مجموع 18810 تن مخلوط ماسه و نمک مصرف شده است. عملیات برف و یخ‌زدایی معابر نیز به دو شیوه سنتی (83 درصد) و مکانیزه (17 درصد) صورت می‌گیرد و رعایت نکردن نسبت استاندارد ماسه و نمک ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تجزیه و تحلیل تئوریکی و تجربی منحنی آلودگی محیط زیست کوزنتس در ایران طی دوره 1365 تا 1395

محمدرضا ناهیدی امیرخیز؛ علی سلمانپور زنوز؛ سیامک شکوهی فرد

دوره 3، شماره 59 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 29-46

چکیده
  بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تاثیر گذار بر آن از مباحث مهم در هر‌اقتصادی می‌باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست در اقتصاد ایران طی سال‌های 1365 تا 1395 می‌باشد. در این ارتباط ابتدا مباحث تئوریکی اثر گذاری رشد اقتصادی برآلودگی محیط زیست بررسی شده سپس این موضوع از لحاظ تجربی مورد بررسی قرار گرفته و منحنی آلودگی ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
نیازسنجی آموزش محیط زیستی معلمان هنرستان‌های ‌اهواز
دوره 1، شماره 57 ، مهر 1395، ، صفحه 19-26

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف نیاز سنجی آموزش محیط‌زیستی معلمان هنرستان­های اهواز انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری تحقیق شامل 108 معلم (54 مرد و 54 زن) است که به صورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات زیست‌محیطی می­باشد که بر اساس مؤلفه­های شابینا (2009) طراحی شد. تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
ارزیابی دوره آموزشی محیط ‏یار؛ مطالعه دانش‏ آموزان مقطع ابتدایی شهر اهواز
دوره 1، شماره 57 ، مهر 1395، ، صفحه 47-56

چکیده
  دوره‏ی آموزشی محیط­یار دوره­ای­ است که از سوی اداره کل حفاظت محیط­زیست استان خوزستان با هدف ارتقاء دانش زیست­محیطی کودکان مدارس ابتدایی اجراء شده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی طرح محیط­یار در ارتقای دانش زیست‌محیطی دانش­آموزان مدارس ابتدایی شهر اهواز می­باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آزمایشی و از لحاظ هدف کاربردی ...  بیشتر