مدیریت پسماند
بررسی کمی وکیفی پسماند مراکز بهداشتی و درمانی جنوب تهران

الهام کوشا؛ بهنام سپهرنیا؛ عطیه بیدگلیان

دوره 6، شماره 71 ، خرداد 1400، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22034/envj.2021.89651

چکیده
  یکی از منابع تولید مواد زائد شهری، مراکز بهداشتی‌درمانی است. در حال حاضر در کشور ما اطلاع دقیقی از کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی‌ درمانی در دسترس نمی‌باشد و متخصصان برای برنامه‌ریزی و مدیریت اصولی و صحیح پسماندهای تولیدی در این مراکز مجهولات بسیاری پیش رو دارند. این مطالعه توصیفی مقطعی و کاربردی طی سال‌ 97-96 در مراکز ...  بیشتر

بررسی اثرات متقابل تغییرات جمعیتی و منابع پایه‌ محیط زیست در ایران (با تأکید بر مسأله‌ آب)

مهری شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ فریده شمس قهفرخی

دوره 6، شماره 71 ، خرداد 1400، صفحه 11-24

https://doi.org/10.22034/envj.2021.89780

چکیده
  جمعیت کره زمین بین 1960 تا 2018، از سه میلیارد نفر به بیش از هفت میلیارد نفر افزایش یافته‌ است. در طی این دوره، بشر با سرعت بی‌سابقه‌ای تغییراتی را در محیط زیست جهانی رقم زده است. رابطه‌ جمعیت و محیط زیست یک رابطه‌ دو سویه است. از یک سو، افزایش جمعیت و پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی بر محیط زیست تأثیر می‌گذارد و از سوی دیگر، تغییرات زیست‌محیطی، ...  بیشتر

ارزیابی زیست محیطی
بررسی و مقایسه آثار رشد شهری بر سیمای سرزمین مناطق 4 و 9 شهر کرج جهت بازنگری در روند برنامه ریزی سکونتگاه ها

یحیی چهرآذر؛ فائزه چهرآذر؛ محمد جواد امیری

دوره 6، شماره 71 ، خرداد 1400، صفحه 25-40

https://doi.org/10.22034/envj.2021.89782

چکیده
  امروزه تغییر در کاربری و پوشش اراضی در اثر عامل بسیار اثرگذار افزایش جمعیت ایجاد می‌شود. تغییر سیمای سرزمین از طریق تغییر پوشش و کاربری اراضی صورت می پذیرد. این مطالعه به منظور بررسی، مقایسه و تحلیل آثار رشد شهر بر سیمای سرزمین دو منطقه از شهر کرج با ماهیت ساختاری متفاوت و بررسی روند تغییرات سیمای سرزمین در اثر رشد شهری انجام شده است. ...  بیشتر

نقش سازمان بین المللی دریانوردی در جلوگیری از آلودگی ناشی از دفع ضایعات: مطالعه موردی کنوانسیون لندن

حمیدرضا اکبرپور؛ باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی

دوره 6، شماره 71 ، خرداد 1400، صفحه 41-50

https://doi.org/10.22034/envj.2021.92050

چکیده
  آلودگی دریایی از دیرباز به عنوان یکی از الویت­ ها و اهداف سطح بالای سازمان بین­­ المللی دریانوردی (ایمو) مطرح بوده است. در این میان آلودگی ناشی از دفع ضایعات به عنوان یکی از مهم ­ترین مباحث مطروحه توسط ایمو مورد توجه بوده است. این پژوهش در پی بررسی عملکرد ایمو به عنوان سازمان صلاحیت ­دار در این زمینه است. به طور کلی ایمو با ایجاد ...  بیشتر

بررسی تاثیرات اجتماعی اجرای توافق‌نامه پاریس 2015 در ایران

مهدی اکبری گلزار

دوره 6، شماره 71 ، خرداد 1400، صفحه 51-63

https://doi.org/10.22034/envj.2021.92052

چکیده
  در اواسط قرن بیستم بود که انسان متوجه این امر گردید که اگر به بهره‌برداری از طبیعت در جهت دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود ادامه دهد دیگر هیچ‌چیز از منابع طبیعی برای ادامه زیست خود باقی نخواهد گذاشت. به همین منظور به فکر چاره‌ای برای بالا بردن بهره‌وری از منابع طبیعی و حفاظت از آن در عین ادامه به مسیر توسعه خود افتاد. ایده‌ای که یکی ...  بیشتر

پیش بینی آلاینده های هوا (CO، O3 و PM10) و پارامترهای هواشناسی: مطالعه موردی شهرستان بیرجند

راضیه فرهادی؛ مهدی کارگر؛ قاسم ذوالفقاری

دوره 6، شماره 71 ، خرداد 1400، صفحه 64-75

https://doi.org/10.22034/envj.2021.94016

چکیده
  آلودگی هوا، یک تهدید جهانی برای بهداشت عمومی و محیط زیست، به ویژه در مناطق شهری است. از این رو برای کنترل و برنامه ­ریزی غلظت آلاینده ها از مدل سازی استفاده می­ شود. در این مقاله یک مدل بر مبانی رگرسیون خطی به منظور پیش بینی کوتاه مدت CO، PM10 و O3 بر حسب پارامترهای هواشناسی ارائه شده است. داده های پارامترهای هواشناسی شامل رطوبت، فشار، ...  بیشتر