توسعه پایدار
تأثیر سبک زندگی خانوارهای شهری در بحران انرژی (با تاکید بر ایران)

زهره فنی؛ مصطفی شمسایی

دوره 3، شماره 59 ، اردیبهشت 1397، صفحه 1-18

چکیده
  امروزه شهرها به دلیل نقش و کارکردها در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی و در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی بزرگترین و مهمترین زیستگاه انسان محسوب می شوند به گونه ای که کلانشهرها امروزه نقش مهم و موثری در تولیدات جهانی ایفا می کنند. از این رو شهرها به عنوان بزرگترین واحدهای مصرف کننده انرژی در سطح جهان تلقی می شوند ...  بیشتر

تنوع زیستی و ایمنی زیستی
بررسی فونستیک گونه های ماهیان سد سیمره استان ایلام

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فاطمه ذکریاپور؛ محمد ناصحی؛ امیرمحمد علمی

دوره 3، شماره 59 ، اردیبهشت 1397، صفحه 19-28

چکیده
  ایران از لحاظ اقلیم حیاتی در منطقه تبـادلات جغرافیـای جانوری مهمـی قـرار گرفتـه و از این رو دارای فون ماهیان متنوع و جـالبی است. این پژوهش ضمن شناسـایی گونه­ های ماهی در سد سیمره در مسیر رودخانه سیمره در استان ایلام به بررسی وضعیت پراکنش ماهیـان و معرفی گونه­ هـای بـومی و غیـربومی آن ها می­ پردازد. در طی این تحقیق که در پائیز و ...  بیشتر

آموزش محیط زیست
تجزیه و تحلیل تئوریکی و تجربی منحنی آلودگی محیط زیست کوزنتس در ایران طی دوره 1365 تا 1395

محمدرضا ناهیدی امیرخیز؛ علی سلمانپور زنوز؛ سیامک شکوهی فرد

دوره 3، شماره 59 ، اردیبهشت 1397، صفحه 29-46

چکیده
  بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تاثیر گذار بر آن از مباحث مهم در هر‌اقتصادی می‌باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط زیست در اقتصاد ایران طی سال‌های 1365 تا 1395 می‌باشد. در این ارتباط ابتدا مباحث تئوریکی اثر گذاری رشد اقتصادی برآلودگی محیط زیست بررسی شده سپس این موضوع از لحاظ تجربی مورد بررسی قرار گرفته و منحنی آلودگی ...  بیشتر

برآورد ارزش اقتصادی کالاهای بازاری در اکوسیستم ساحلی تالاب انزلی

رویا موسی زاده

دوره 3، شماره 59 ، اردیبهشت 1397، صفحه 47-62

چکیده
  کمی‌سازی ارزش پولی کالاها و خدمات اکوسیستمی ارائه شده توسط تالاب‌های ساحلی می‌تواند به سیاست‌گذاران در ارزیابی هزینه منفعت‌ها و هم افزایی‌های ذاتی در مدیریت مبتنی بر اکوسیستم محیط‌های ساحلی و در نتیجه افزایش بهره‌وری اجتماعی فرایندهای تصمیم‌گیری کمک نماید. ارزش‌گذاری کالاها و خدمات اکوسیستمی تالاب انزلی، به عنوان یک ابزار ...  بیشتر

استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و SWOT و QSPM در ارائه برنامه مدیریت راهبردی پسماند منطقه 13 شهرداری تهران

زهرا قاسمی دستگردی؛ سید علی جوزی

دوره 3، شماره 59 ، اردیبهشت 1397، صفحه 63-84

چکیده
  هدف از این مطالعه ارائه برنامه مدیریت راهبردی پسماند منطقه 13 شهرداری تهران به روشی است که از ترکیب دو مدل سوات و تحلیل سلسه مراتبی تشکیل شده وAWOT  نام دارد. در این راستا با بهره­ گیری از نقاط قوت هر دو روش به شناسایی وضع موجود و عوامل اثر گذار بر مدیریت پسماند منطقه پرداخته شد؛ کمیت پسماندهای تولیدی 66 نفر از شهروندان که به صورت تصادفی ...  بیشتر